Những đối tượng nào được bảo hộ quyền tác giả, những đối tượng nào không?

Đăng bởi: webchuanVào: 15 Tháng Ba,2022

Bảo hộ quyền tác giả là gì?

Bảo hộ quyền tác giả là việc mà các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước xác nhận quyền tác giả của người đã sáng tác nên tác phẩm, trong đó cơ quan sẽ ghi nhận các văn bằng bảo hộ các quyền như nhân thân, tài sản của các chủ sở hữu. Trong trường hợp, những cá nhân hay tổ chức có các hành vi xâm phạm đến quyền tác giả sẽ được pháp luật xử lý.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

  • Tác phẩm tái sinh
  • Chương trình máy tính
  • Tác phẩm kiến trúc
  • Tác phẩm nhiếp ảnh
  • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật
  • Tác phẩm sân khấu
  • Tác phẩm âm nhạc

Vậy những đối tượng nào không được bảo hộ quyền tác giả?

  • Tin tức thời sự và việc đưa tin thuần túy không đủ điều kiện đăng ký.
  • Các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản thuộc lĩnh vực tư pháp, Các loại văn bản hành chính và văn bản dịch của các loại văn bản đó cũng không đủ điều kiện để đăng ký.
  • Các loại hình tài liệu, quá trình, hệ thống, các phương pháp hoạt động, các nguyên lý, khái niệm và số liệu.